Vad är AI?

Många undrar – Vad är AI? Bilen är vårt mest bekväma och effektiva transportmedel. Vi tar bilen när vi ska till jobbet, handla, hämta och lämna barnen, eller bara för att röra på oss lite. Men hur kommer det sig att bilarna blir allt smartare? Hur kommer framtida bilar att se ut? Vad innebär AI i trafiken? Vilka fördelar har självkörande bilar?

Vad är AI? – Artificiell intelligens?

Artificiell intelligens (AI) är en vetenskap som syftar till att skapa intelligenta maskiner. Det finns olika sätt att definiera AI, men en vanlig definition är att det handlar om att skapa system som kan uppfatta och lösa problem på ett sätt som liknar mänsklig intelligens.

Hur kommer det att påverka tex. Transportsektorn?

AI i fordon kommer att förändra transportsektorn på flera olika sätt. För det första kommer bilarna att bli allt smartare och mer integrerade med AI. Framtida bilar kommer att vara självnavigerande, de kommer att undvika olyckor, parkera sig själva och låta passagerarna sova under långa resor.

Var är AI i ett större perspektiv? Då innebär AI även att vi kan förvänta oss en mer hållbar transportsektor. AI kommer att möjliggöra för allt fler bilar att kommunicera med varandra, vilket innebär lägre risk för trafikolyckor och större möjligheter till kollektivtrafik.

Säkrare trafiksystem

Dessutom kan AI användas för att skapa automatiska lastbilar, vilket medför ett minskat behov av arbetskraft inom transportbranschen. AI kommer också att påverka hur vi kontaktar förare och flygplatser. En studie av Aman Foundation visar att det finns en stor osäkerhet i dagens trafiksystem som skapas av turister, transportbolag och förare. Genom att använda AI kan vi minska denna osäkerhet och göra resor säkrare och mer effektiva.

Andra tänkbara användningsområden för framtidens bilar är ambulanser, brandbilar och transporter av farligt gods. Dessutom kommer AI att möjliggöra föross att resa längre avstånd på ett mer hållbart sätt.

Fördelarna med självkörande bilar kan delas in i tre kategorier:

  • Effektivitet

Framför allt handlar det om att personer som har svårt att klara sig själva ska bli avlastade. Personer som är födda senare i livet, till exempel föräldrar som har barn i skolan, kan nu lägga all sin energi på att ta hand om sina barn i stället för att ta hand om sig själva. Detta gör också att vi får en mer hållbar transportsektor, eftersom det är lättare att ta sig till jobbet när du kan resa med kollektivtrafik i stället för att köra bil.

  • Säkerhet

För de som behöver en rullstol, till exempel för att kunna ta sig ut ur bostaden eller lära sig cykla, kan AI bli en del av den dagliga vardagen. Förutom att bilar blir mer användbara för personer med begränsad rörelseförmåga kommer bilarna också att vara säkrare. Framtida bilar kommer med AI att ha en minskad risk för olyckor. Detta innebär också att försäkringsbolagen kan sänka priserna på försäkringar, eftersom det kommer bli mindre risk att olycken inträffar.

  • Miljö

Som tidigare nämnts kommer bilarna att bli mer miljövänliga. De kommer att använda mindre energi, vilket innebär lägre utsläpp av växthusgaser. Bilarna kommer också att kunna använda sig av uppkoppling för att samla in data om trafiken. Genom att analysera dessa data kan vi se var det finns brist på parkeringsplatser, vilka bilmodeller som ärbmest populära och vilka tider på dygnet som trafiken är som tyngst. Det här gör att vi kan planera infrastrukturen mer effektivt och minska utsläppen ytterligare.

När man talar om AI betyder det att:

Skapa ett system som kan uppfatta och lösa problem på ett sätt som liknar mänsklig intelligens. Detta kommer att förändra transportsektorn på flera olika sätt. För det första kommer bilarna att bli allt smartare och mer integrerade med AI. Framtida bilar kommer vara självnavigerande, de kommer undvika olyckor, parkera sig själva, passagerare kan sova under långa resor. Läs mer om hur här!

Bilar blir också mer miljövänliga genom mindre användning av energi och uppkoppling för att samla in data. Tillsammans med AI kommer bilarna att revolutionera transportsektorn och göra den än mer hållbar.

AI finns redan i hemmen

En mer vanlig AI som vi blivit vana med att ha i våra hem är tex. Sonos One. Nu kan vi med hjälp av endast rösten bestämma musik och radioprogram samt fråga saker vi vill ha reda på och få svar direkt -Utan att ens vidröra någon enhet.

You may also like...